Strona główna


Przedsiębiorstwo „DTJ” Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność w marcu 2002 r. Od początku miejscem prowadzenia działalności był Grodzisk Wielkopolski, ul. Słowiańska 12. 

U progu swojej działalności przedsiębiorstwo zajmowało się tylko handlem tworzywami sztucznymi, a następnie sortowaniem i przygotowywaniem odpadów do procesu zagęszczenia oraz regranulacji. W 2004 r. spółka uzyskała pozwolenia na odzysk (recykling) odpadów z tworzyw sztucznych. Pozwolenie to ważne jest na okres 10 lat. W 2006 roku wdrożono i certyfikowano Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

Firma pozyskuje surowiec (odpady) głównie z terenu wielkopolski, natomiast odbiorcami produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo są firmy z terenu całego kraju oraz podmioty zagraniczne - firmy niemieckie. W toku dotychczasowej działalności nasze przedsiębiorstwo zyskało, dzięki dopracowaniu procesu produkcyjnego, wysoką pozycję w branży oraz stałych usatysfakcjonowanych klientów.

Dane firmy:

DTJ Sp. z o.o., ul. Słowiańska 12, 62-065 Grodzisk Wlkp., Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000095835, Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł,

NIP 995-01-13-723, NIP UE: PL9950113723, Regon: 411451470

 
       
DTJ Sp. z o.o., ul. Słowiańska 12, 62-065 Grodzisk Wlkp, e-mail: dtj@dtj.pl
Ilość odwiedzin 120683