Strona głowna


Technologia wytwarzania modyfikowanych regranulatów polietylenowych z zastosowaniem wytłaczarki z mieszalnikiem statycznym oraz unikalnej technologii oczyszczania wody w przedsiębiorstwie DTJ w Grodzisku Wielkopolskim.

Cele projektu i planowane efekty:

- dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa, uzyskanie efektu synergii poprzez wdrożenie kompleksowej linii do produkcji regranulatu obejmującej wszystkie etapy produkcji,

- podniesienie wydajności przedsiębiorstwa,

- nabycie nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- rozpoczęcie produkcji nowych produktów (modyfikowany regranulat PE)

- udoskonalenie oferowanych produktów (regranulat lepszej jakości oraz folia lepszej jakości),

- dostosowanie oferty do wymagań i oczekiwań rynkowych odbiorców,

- wzrost zatrudnienia o 2 osoby,

- wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nie technologicznej,

- wykorzystanie efektów działalności badawczej B+R poprzez wdrożenie nowego oraz udoskonalonego, a ponadto atrakcyjnego rynkowo produktu,

- transfer wiedzy pomiędzy sektorami nauki i biznesu,

- wdrażanie założeń strategii firmy w dziedzinie ekoinnowacyjności,

- wprowadzenie rozwiązań proekologicznych (energochłonności produkcji, oszczędności wody),

- zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

- podniesienie poziomu konkurencyjności firmy oraz wzmocnienie potencjału ekonomicznego przedsiębiorstwa,

- wzrost przychodów i zysków firmy.

Całkowita wartośc projektu 9 348 000,00 PLN

Wartośc wsparcia 2 660 000,00 PLN

 
       
DTJ Sp. z o.o., ul. Słowiańska 12, 62-065 Grodzisk Wlkp, e-mail: dtj@dtj.pl
Ilość odwiedzin 128614