Projekty Unijne

DTJ Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie przez firmę DTJ technologii wytwarzania 2 warstwowych folii „stretch” z regranulatów oraz produkcji regranulatów modyfikowanych napełniaczem mineralnym (krzemionką lub proszkiem bazaltowym) w miejscowości Grodzisk Wielkopolski”

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania regranulatu polietylenowego z wykorzystaniem specjalnego układu uplastycznienia umożliwiającego lepszą homogeniczność regranulatu oraz poprawę właściwości przetwórczych, co w konsekwencji umożliwia również produkcję lepszej folii wytworzonej z udoskonalonego regranulatu dającego w efekcie folie o lepszych właściwościach fizycznych oraz estetycznych.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 8 627 294, 26PLN

Dofinansowanie projektu: 3 019 552,98 PLN

Wartość projektu: 6 919 318,51 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 421 761,47 PLN